UPOZORNENIE

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES V MŠ SA ZAČNE 26.6.2017 (PONDELOK).

UPOZORŇUJEME RODIČOV DETÍ, KTORÉ BOLI CHORÉ, ABY SI PRINIESLI POTVRDENIE OD PANI DOKTORKY. V OPAČNOM PRÍPADE BUDÚ VRÁTENÉ DOMOV. ĎALEJ PROSÍME RODIČOV, ABY DEŤOM PRINIESLI NÁHRADNÉ OBLEČENIE, NAKOĽKO VECI  ZO SKRINIEK IM BOLI POBALENÉ DO SÁČKOV. ĎAKUJEME.


OZNAM

Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do materskej školy, aby si prevzali rozhodnutie v budove materskej školy. Ďakujeme


Kontakt

Základná škola s materskou školou Zázrivá

Stred 172
027 05 Zázrivá


043 589 61 63