OZNAM

Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do materskej školy, aby si prevzali rozhodnutie v budove materskej školy. Ďakujeme


Kontakt

Základná škola s materskou školou Zázrivá

Stred 172
027 05 Zázrivá


043 589 61 63