MDD

Milí rodičia, tradičná oslava sviatku detí sa uskutoční 31.05.2019 (piatok) v školskej záhrade.
Prosíme Vás, aby ste svoju účasť nahlásili triednej pani učiteľke do 23.05.2019 ( štvrtok ).
Poplatok - dieťa a dospelý je 4 eurá. Účasť rodiča, alebo inej dospelej osoby je nutná. Ďakujeme.

Zápis do MŠ

Riaditeľ základnej školy s materskou školou oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v čase od 02.05.2019 do 31.05.2019.

Žiadosť o prijatie si môžete vyžiadať v budove materskej školy, prípadne stiahnuť z webovej stránky materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

prihláška do mš.doc (35840)


Kontakt

Základná škola s materskou školou Zázrivá

Stred 172
027 05 Zázrivá


043 589 61 63