Riaditeľ školy: Mgr. Peter Manco

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Marián Babiak

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Mária Babicová                                                                   

 

                                                                    1. trieda

                                                                3 - 5 ročné deti

                            Triedna učiteľka                                        Mgr. Katarína Teličáková

                            Učiteľka                                                    Miroslava Otrubová

 

                                                                    2. trieda 

                                                             3 - 5 ročné deti

                            Triedna učiteľka                                        Elena Bujnáková

                            Učiteľka                                                    Mgr. Anna Mäsiarová

 

                                                                  3. trieda

                                                             5 - 6 ročné deti

                           Triedna učiteľka                                                Anna Kazáriková

                           Učiteľka / Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ    Mgr. Mária Babicová                


Kontakt

Základná škola s materskou školou Zázrivá

Stred 172
027 05 Zázrivá


043 589 61 63