Vyhľadávanie

Kontakt

Základná škola s materskou školou Zázrivá
Stred 172
027 05 Zázrivá

0951 575 462

mszazriva@gmail.com

Informácie o nás

Názov školského vzdelávacieho programu: DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV

Charakteristika materskej školy:

     Materská škola je typizovaná budova v strede obce. K dispozícii sú tri triedy s príslušenstvom - šatňa, umyvárka, WC, spálňa. Všetky tri triedy sú s celodennou prevádzkou. Zriadená je telocvičňa.  MŠ je účelovo zariadená. Poskytuje deťom priestory na hry, výchovu a vzdelávanie, odpočinok. Interiér a exteriér je priestranný s možnosťou realizácie pohybových aktivít detí MŠ.

     Materskú školu navštevujú deti spravidla od 3 do 6 rokov. Momentálne máme v Materskej škole prihlásených 72 detí.

     Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu "Dedičstvo našich otcov ", ktorý je rozšírený o ciele regionálnej výchovy.