Organizačné formy dňa v materskej škole

  • Hry a činnosti podľa výberu detí
  • Zdravotné cvičenie
  • Vzdelávacia aktivita
  • Pobyt vonku
  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)